Skip Navigation

Privacyverklaring

Oma's soep gevestigd aan Contactweg 62, 1014 BW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens verwerker:

https://www.deedmob.com

Koningsplein 1

1017 BB Amsterdam

Email: hello@deedmob.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Oma's soep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Internetbrowser en apparaat type


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oma's soep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketing e-mails

U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

DeedMob B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en u hierover kan informeren. 

DeedMob B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.


De informatie hebt u zelf verstrekt, door het invoeren van deze gegevens in uw profielpagina en door het gebruik van onze website of die van één van onze partners. Uw profielkenmerken zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, welke het in contact brengen met goede doelen organisaties tot doel heeft.


Het versturen van nieuwsbrieven en marketing e-mails, en het analyseren van uw surfgedrag doen wij op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.


Op uw profielpagina kunt u toestemming geven en intrekken voor het delen van uw persoonsgegevens met derden.


Geautomatiseerde besluitvorming

Oma's soep neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oma's soep) tussen zit.


Oma's soep gebruikt het DeedMob B.V.-systeem (zie: https://www.deedmob.com), om uw profiel te matchen aan de eisen of voorwaarden van activiteiten en werkzaamheden van sociale organisaties. Indien de door u ingevoerde profielkenmerken overeenkomen met de eisen of voorwaarden van een bepaalde Goede doel vacature, dan kan het VWC-systeem u geautomatiseerd attenderen op deze vacature.


Er zijn geen consequenties aan verbonden wanneer u deze email negeert of verwijdert.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oma's soep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Uw profielgegevens bewaren we net zolang als uw profiel niet wordt gesloten, zodat u gebruik kunt blijven maken van onze diensten (en eventueel die van derden).


Uw gebruiksgegevens worden ook na het sluiten van het profiel direct verwijderd.


Wanneer persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zal de wettelijke bewaartermijn worden gehanteerd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Oma's soep deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hieronder wordt uitgelegd wat welke derden dit zijn.


Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oma's soep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


U kunt met uw Oma's soep account niet alleen inloggen op de website van Oma's soep (signup.omassoep.nl) maar ook op de website van DeedMob B.V. (www.deedmob.com), en op de websites van andere organisaties die gebruik maken van hetzelfde Deedmob-systeem. Meestal betreft dit websites van andere Vrijwilligerscentrales, maar het kan ook een website zijn van bijvoorbeeld het bedrijf waar u werkzaam bent. Indien u inlogt op een door DeedMob B.V. beheerde website, delen wij uw account- en profielgegevens met deze andere organisatie vanaf de eerste keer dat u inlogt op deze andere website.


Een sociale organisatie die projecten op een door DeedMob B.V. beheerde website plaatst, kan uw profiel bekijken, en u eventueel per email benaderen met de vraag om mee te werken bij deze organisatie voor een bepaald project.


Door gebruik te maken van uw Facebook account om in te loggen, verwerkt Facebook uw inloggegevens en mogelijk nog andere informatie. Hiervoor is Oma's soep verder niet verantwoordelijk. Wij adviseren u de informatie pagina’s van Facebook te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van uw Facebook account om in te loggen bij derden.


Internationale verwerking

Uw gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie (EU).


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oma's soep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Oma's soep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.


Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hierbij het overzicht: Google Tag Manager, Google Analytics, Sentry, Facebook and Intercom.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door in te loggen op uw account en naar uw profielpagina te gaan.


Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oma's soep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt alle verzoeken betreffende voornoemde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens sturen naar sophie@omassoep.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Oma's soep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oma's soep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sophie@omassoep.nl